Pallotyni O PARAFII
Historia PDF Drukuj Email

 

Za zgodą administratora apostolskiego ks. Infułata Karola Milika z Wrocławia dom Stowarzyszenia został założony przy kościele św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu - Podgórzu. Dom kanonicznie erygowano 14 listopada 1947 r. dobra parafialne przeszły na własność parafii św. Franciszka z Asyżu . 18 stycznia 1974 r. kard. Bolesław Kminek przekazał parafię w użytkowanie Stowarzyszeniu

 

Kościół pw. Św. Franciszka z Asyżu , trzynawowy, w stylu halowym , został zbudowany w okresie międzywojennym i konsekrowany 22 listopada 1933 r.. Do parafii należą dwa kościoły filialne w dzielnicy Glinik w Wałbrzychu i w Rybnicy Leśnej.

 

Historia Parafii św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzych - Podgórzu rozpoczęła się w roku 1887 kiedy to dr Franz, kanonik wrocławski objął 6 ha gruntu z budynkami: oberży, gorzelni i Sali Teatralnej w miejscowości Dittersbach.

 

Nabyte budynki w roku 1888 przebudowano na kościół. Zajmował on teren prezbiterium obecnego kościoła, a drzwi wejściowe znajdowały się od strony ul. Skłodowskiej w dzwonnicy. Właścicielem obiektu została Książęce Biskupia Kuria we Wrocławiu.

 

Kościół był jednonawowy, nad nawą był bezpośrednio dach, powiązany belkami i sztabami. Do powstałej parafii włączono 4 miejscowości wydzielone z parafii w Waldenburgu: Dittersbach, Heinrischsgrund, Neuhaus i Bauengrund. Dało to obecne Podgórze. Z parafii w Mieroszowie odłączono Stary i Nowy Gaj.

 

W dniu 28 listopada 1889 roku kanonik Franz poświęcił kościół nadając mu patrona w osobie św. Franciszka z Asyżu. 10 sierpnia 1890 roku kościół otrzymał pierwszego opiekuna - ks. Hermana Wagnera, który 4 listopada 1891 został mianowany administratorem parafii, a 7 listopada pierwszym proboszczem parafii.

 

Sprawując opiekę nad parafią ks. kanonik Franz przekazał kościołowi obrazy Stacji Drogi Krzyżowej (3 V 1891) i pokrył koszta związane z lokalizacją nowego cmentarza (27 XI 1892).

 

Liczba parafian systematycznie rosła i w 1901 roku parafia otrzymała pierwszego wikariusza. W roku 1908 parafia liczyła 6 420 osób.

 

Po śmierci ks. Hermana Wagnera w 1917 roku, urząd proboszcza objął ks. Paweł Pfeffing (1918). Rok później po raz pierwszy odbyła się procesja Bożego Ciała na zewnątrz kościoła.

 

30 IV 1921 roku Ojcowie Benedyktyni przeprowadzili w parafii pierwsze misje ludowe.

 

W 1927 roku Kuria Biskupia przeniosła prawo własności całego majątku kościelnego na gminę parafialną.

 

19 października 1927 roku nowym proboszczem został ks. Wilhelm Kubis.

 

8 września 1929 roku poświęcono murową kaplicę cmentarną, która zastąpiła drewnianą. Na terenie parafii łącznie z Gajem mieszkało ponad 17 tysięcy osób. Historycznym momentem w dziejach parafii był dzień 2 lipca 1933 roku, kiedy to położono kamień węgielny pod budowę nowego kościoła.

 

TEKST AKTU EREKCYJNEGO PRZY WMUROWANIU KAMIENIA WĘGIELNEGO.

 

 

„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Za pontyfikatu papieża Piusa IX, za biskupa kardynała ADOLFA BERTRAMA, a za sprawowania urzędu kanclerza przez Adolfa Hitlera, za sprawowania funkcji proboszcza przez ks. WILLIBALDA WILSNERA, w święto Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, 4-tej niedzieli po Zielonych Świętach, dn. 12 lipca 1933 roku ks. BERNARD RUNGE ze Starzyn położył kamień węgielny pod prze i rozbudowę tego kościoła pod wezwaniem św. Franciszka". Prace zlecono architektowi z Waldenburga ALFONSOWI WEIGEROWI.

 

Budowę kościoła zakończono poświęceniem ostatnich malowideł ściennych z życia św .Franciszka w 1937 roku. „Na tym zakończono budowę kościoła, reszta należy do przyszłych generacji, którym obecna nie zostawia żadnych długów. Koszta ogólne budowy kościoła wyniosły 81.000 marek". (z kroniki)

 

Na wieży kościelnej zawieszono trzy dzwony noszące imiona: TRÓJCY ŚWIĘTEJ, ŚW. FRANCISZKA, AVE MARIA.

 

W czasie trwania II wojny światowej dzwony zabrano na cele zbrojeniowe obecnie na wieży dzwonią dwa dzwony: MARYJA KRÓLOWA POLSKI i ŚW. FRANCISZEK.

 

Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku za zgodą administratora apostolskiego ks. infułata Karola Milika z Wrocławia został założony dom STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO KSIĘŻY I BRACI PALLOTYNÓW przy kościele św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzych - Podgórze.

 

Rada Generalna Stowarzyszenia w Rzymie zatwierdziła dom kanonicznie 14 listopada 1947 roku. Z tym dniem rozpoczyna się praca duszpasterska Pallotynów w naszej Parafii i trwa już 50 lat.

 

Do parafii należą dwa kościoły pomocnicze w miejscowościach: Glinik; kościół murowany pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej z 1911 roku Rybnica; kościół pod wezwaniem św. Jadwigi, drewniany z 1577 roku, przebudowany w 1608 roku. Zabytek wysokiej klasy, posiadający kilka zabytków w wystroju wnętrza: ambona i chrzcielnica w stylu barokowym, oraz unikalny obraz malowany na szkle z 1688 roku.

 

PALLOTYŃSCY PROBOSZCZOWIE PARAFII ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

 

 

W LATACH 1945 - 2013 (według lat sprawowania urzędu)

 

Śp. Ks. Stanisław Hereśniak, 1945 -1947,

śp. Ks. Tomasz Sobieraj, 1947 -1951,

śp. Ks. Franciszek Madej, 1951 -1952,

śp. Ks. Witold Radziewicz, 1952 - 1958,

śp. Ks. Henryk Popiel, 1958 - 1969,

śp. Ks. Stanisław Mikulski, 1969 - 1972,

śp. Ks. Jan Porębski, 1972 - 1976

Ks. Czesław Herlender, 1976 -1982

śp. Ks. Józef Klaper, 1982-1984

Ks Józef Dąbrowski, 1984 1990

Ks. Karol Świostek, 1990 -1995,

Sp. Ks. Józef Klaper 1995-2002,

Ks. Zbigniew Stanek 2002-2011,

Ks. Piotr Kopera 2011 do chwili obecnej.

 

SIOSTRY W PARAFII

 

 

W Parafii od 1954 roku pracowały Siostry Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi. Zgromadzenie powstało w 1926 w Szensztacie (obecne tereny Niemiec). Założycielem był ks. Józef Kentenich. Główne zajęcie to wychowanie młodzieży i pomoc ludziom dotkniętym cierpieniem. Siostry odeszły z parafii w 1002 r. z powodu spadku powołań do Instytutu Sióstr.

 

SIOSTRY PRZEŁOŻONE

s. M. Małgorzata Stajkowska

s. M. Marta Orszulik;

śp. s. M. Wanda Rzeppa;

śp. s. M. Niceta Torchalska;

śp. s. M. Stanisława Radwańska

s. M. Weronika Stopa

s. M. Wiktoria Potaczek

s. M. Irena Kołpak.

 

Jubileusz, który przeżywamy, skłania nas do wyrażenia wdzięczności Bogu za dar naszego Założyciela -św. Wincentego Pallottiego. Nie byłoby jubileuszu bez Waszej pomocy Drodzy Parafianie. Tą drogą chcemy Warn podziękować za udział w dziele przekazywania orędzia zbawienia. KSIĘŻA PALLOTYNI.

 Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.